تاریخ و تمدنفرهنگ و هنر

اسامی پادشاهان صفویه به ترتیب از قدیم⭐️

حکومت صفویان بعد از ساسانیان در ایران به وجود آمد. در این دوران مذهب ایرانیان از سنی به شیعه تغییر کرد و شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران شناخته شد. دوران صفویه از مهم ترین دوره های تاریخی به شمار می رود. اسلام در این حکومت به اوج خود رسید تا جایی که دوره صفویه دوره ی طلایی اسلام نامگذاری شد. در دوره ی صفویه در تمام نواحی ایران یکپارچگی بر قرار شده و یک دولت متمرکز ایجاد شد کاری که هیچ کدام از پادشاهان در دوره های مختلف دیگر نتوانستند ایجاد کنند. اما بعضی از پادشاهان صفویه با بی تدبیری خود باعث سقوط این حکومت شدند. در ادامه این مطلب از بخش تاریخ و تمدن با اسامی پادشاهان صفویه به ترتیب از قدیم آشنا می شوید.

 اسامی پادشاهان صفویه به ترتیب از قدیم
اسامی پادشاهان صفویه به ترتیب از قدیم

فهرست اسامی پادشاهان صفویه به ترتیب از قدیم

در دوران صفویه ایران در زمینه ی خوشنویسی، نظامی، سیاسی، کشورداری، معماری و نقاشی پیشرفت زیادی کرد و کتاب های تاریخی زیادی نیز از این دوره وجود دارد. در دوره صفویان همچنین ایران با کشورهای اروپایی ارتباط خوب و گسترده ای برقرار کرد. ایران در دوران صفویه جنگ های زیادی را با دولت های عثمانی درغرب و ازبکستان در شرق داشت. در این دوران پادشان زیادی بر ایران حکمرانی کردند که در ادامه مطلب میتوانید اسامی پادشاهان صفویه به ترتیب را بخوانید.

شاه اسماعیل یکم

شاه اسماعیل یکم بنیان گذار حکومت صفویان است. نام کامل او (ابولمظفر شاه اسمعیل الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) می باشد. او در اردبیل متولد شده و نام پدرش شیخ حیدر و نام مادرش عالم شاه بیگم است. پایتخت صفویه در دوره شاه اسماعیل شهر تبریز بود. آرامگاه شاه اسماعیل یکم در شهر اردبیل قرار دارد. شاه اسماعیل توانست اولین حکومت مرکزی بعد از حمله اعراب به ایران را تاسیس کند و مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام کند. شاه اسماعیل صفوی در جنگ برابر ازبکان در ایران پیروز شد اما در جنگ چالدران با شکست مواجه شد.

شاه تهماسب یکم

شاه تهماسب یکم دومین پادشاه صفویان است. نام کاملش (ابولمظفر ابوالفتح شاه طهماسب الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان) است. او در اصفهان متولد شد. نام پدرش اسماعیل یکم و نام مادرش تاجی بیگم بوده است. پایتخت صفویه در دوره شاه تهماسب تبریز و قزوین بود. او در قزوین درگذشت و در حرم امام رضا به خاک سپرده شد. شاه تهماسب صفوی توانست در جنگ با ازبکان به پیروزی های پی در پی دست پیدا کند اما در جنگ با عثمانی شکست خورد. با پیمان آماسیه که با امپراطوری عثمانی بست سبب شد گرجستان غربی، ارمنستان غربی و و مناطقی از عراق به این دولت واگذار شود.

شاه اسماعیل دوم

سومین پادشاه سلسله صفویان شاه اسماعیل دوم است که نام کامل آن (ابولمظفر شاه اسمعیل ثانی الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان) است. شاه اسماعیل دوم در قم متولد شد او فرزند شاه تهماسب یکم و سلطانم بیگم بود. قزوین در دوره شاه اسماعیل دوم صفوی پایتخت بود. شاه اسماعیل دوم درقزوین درگذشت و در حرم شاهزاده حسین به خاک سپرده شد. در دوران حکومتی خود در برابر قزلباش ها پیروز میشود. شاه اسماعیل دوم به محض رسیدن به حکومت تمام عموها، عموزاده ها، برادر، برادر زاده های خود را به قتل رساند. این پادشاه کوتاه ترین دوران حکومت را در بین پادشاهان صفویه داشت. او تنها به مدت کمتر از دوسال توانست بر ایران حمکرانی کند.

شاه سلطان محمد خدابنده

شاه سلطان محمد خدابند چهارمین پادشاه از پادشاهان دوره صفویه است. نام کامل او (ابولمظفر شاه سلطان محمد الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان)می باشد. ایشان نیز پسر شاه تهماسب یکم و تاجی بیگم و برادر شاه اسماعیل دوم بوده است. او در اردبیل متولد شد. پایتخت صفویان در دوره شاه سلطان قزوین بود. او در قلعه الموت درگذشت و در حرم شاهزاده حسین به خاک سپرده شد. شاه سلطان توسط قزلباش ها به حکومت میرسد. با شکست خوردن از امپراطوری عثمانی سبب میشود ایالت قفقاز، ارمنستان و آذربایجان از ایران جدا شود و همچنین با شکست خوردن از ازبکان باعث جدا شدن خراسان از ایران میشود. به دلیل شکست های متوالی از فرزند خود عباس میرزا مجبور شد تا پایان عمر خود در قلعه الموت حبس شود.

شاه عباس یکم

پنجمین پادشاه از سلسله صفویان شاه عباس یکم نام دارد که پسر شاه سلطان محمد خدابنده است. شاه عباس در هرات متولد شد. در دوره حکومت این پادشاه پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان انتقال یافت، شاه عباس در بهشهر مازندران در گذشت و در حرم امامزاده حبیب به خاک سپرده شد. شاه عباس توانست با امپراطوی عثمانی صلح برقرار کند و زمان کافی بخرد تا بتواند به اوضاع ارتش سروسامان دهد همچنین او توانست مناطق از دست رفته در دوره های قبل را پس بگیرد و دوباره مساحت ایران را گسترش دهد.

شاه صفی یکم

شاه صفی ششمین پادشاه از شاهان صفویان است که پسر ارشد شاه عباس یکم بوده است. پایتخت صفویان در این دوره شهر اصفهان بود ولی شاه صفی یکم در کاشان در گذشت و در حرم فاطمه معصومه به خاک سپرده شد. شاه صفی تمام پادشاهان دوره ی شاه عباس را به قتل رساند و تمام خاندان سلطنتی را کور کرد. در دوره ی حکومت این پادشاه قندهار و بغداد دوباره از ایران جدا شد. با امپراطوری عثمانی صلح کرد و عهدنامه ای بین دو حکومت برقرار شد به نام زهاب که طبق آن قرار شد تا پایان سلطنت صفویان بین دو کشور جنگی صورت نگیرد.

شاه عباس دوم

شاه عباس دوم پسر شاه صفی یکم صفوی بود که در قزوین متولد شد. اصفهان به عنوان پایتخت صفویان در دوره ی این شاه بود. شاه عباس دوم در خسرو آباد نزدیک دامغان در گذشت و در حرم فاطمه معصومه به خاک سپرده شد. در دوره ی شاه عباس دوم جنگ ایران و روسیه رخ داد و قندهار دوباره تحت تصرف صفویان درآمد و تا زمان سقوط اصفهان جزئی از پادشاهی صفویان باقی ماند.

شاه سلیمان یکم

شاه سلیمان یکم پسر شاه عباس دوم صفوی بود که بعد از پدرش به پادشاهی منصوب شد. شاه سلیمان در اصفهان متولد شد و در همین شهر نیز در گذشت. در دوره اول تاج گذاری این پادشاه، قبایل شرق دریای خزر شورش کردند و با کشتن مردم و اشغال بخشی از شهرها توانستند شهر فرح آباد را به آتش بکشند. در دوره حکومت شاه سلیمان یکم خاجگان و زنان در حرمسرا توانستند نفوذ زیادی در اداره کشور داشته و ارتباط و تعامل زیادی با کشورهای اروپایی بر قرار شد و همچنین کاخ هشت بهشت در دوره این پادشاه ساخته شد.

شاه سلطان حسین یکم

بعد از شاه سلیمان یکم پسرش شاه سلطان حسین یکم به حکومت پادشاهی صفویان رسید. در این دوران شهر اصفهان پایتخت صفویان بود. و در همین شهر نیز در گذشتند و به خاک سپرده شدند. در دوره حکومت شاه حسین یکم نفوذ روحانیون مذهبی بسیار افزایش پیدا کرد و باعث سخت گیری اقلیت های دینی شد. در این دوره حملات محمود افغان برای ازبین بردن حکومت مرکزی آغاز شد سرانجام با محاصره اصفهان شاه سلطان حسین مجبور به تسلیم تاج و تخت شد و حکوکت صفویان سقوط کرد.

شاه تهماسب دوم

شاه تهماسب دوم بعد از پدرش شاه سلطان حسین یکم به حکومت رسید در شهر اصفهان متولد شد و از اصفهان فرار کرد و در قزوین تاج گذاری انجام داد و بعد به سوی تبریز فرار کرد. در دوره دوم سلطنت توانست با کمک نادر شاه افشار با حملات پی در پی به افغان ها بر آنها پیروز شود و دوباره حکومت را در اصفهان پایه گذاری کند. با شکست سنگین از عثمانی توسط نادر شاه از سلطنت برکنار شد و در سبزوار درگذشت و پایان حکومت سیاسی صفویان ایجاد شد.

شاه عباس سوم

شاه عباس سوم پسر شاه تهماسب دوم صفوی در شهر اصفهان متولد شد. بعد از مرگ تهماسب دوم تهماسبقلی عباس میرزا را در یک سالگی جانشین پدر کرد و برای اینکه شاه عباس دور از دسترس دشمنانش باشد او را همراه مادرش به قزوین منتقل کردند. تاریخ مرگ او نا معلوم است یا همراه برادرانش اعدام شده است یا زندانی شده است. شاه عباس سوم یازدهمین و آخرین پادشاه صفویان بود.

شاه سلیمان دوم

شاه سلیمان دوم که به عنوان یکی از پادشان صفویه انتخاب شد تنها توانست به مدت کمتر از سه ماه پادشاه باشد آن هم به صورت اسمی، این پادشاه در اصفهان متولد شد و مشهد را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. و آرامگاهش نیز در حرم امام رضا (ع) قرار دارد.

شاه سلطان حسین دوم

شاه سلطان حسین دوم نیز مانند شاه سلیمان دوم یکی از پادشاهان اسمی صفویان بود که چند ماه بیشتر پادشاه صفویان نبود. سلطان حسین از کشتار خانوادگی صفویان توسط رضا قلی جان سالم به در برد و به کربلا رفت در یک نبرد توسط علیمردان کور شد و دوباره به کربلا بازگشت.

شاه اسماعیل سوم

شاه اسماعیل سوم آخرین پادشاه صفویان بود که 24 سال پادشاه ظاهری این حکومت بود و 4 ماه پس از سرنگونی شاه سلیمان دوم به پادشاهی رسید. او در اصفهان متولد شد و در همین شهر نیز در گذشت. شاه اسماعیل از نوادگان دختری شاه سلطان حسین بود. سرانجام کریم خان ایشان را به آباده تبعید کرد.

سلطان محمد میرزا

پسر شاه سلطان حسین دوم و از واپسین پادشاهان دوران صفویه بود. آقا محمد خان قاجار به نام او سکه ضرب کرد تا از مشروعیت وی استفاده کند اما سلطان محمد میرزا حکومت را قبول نکرد و به شهر لکهنو در هند مهاجرت کرد.

پادشاهان صفویه

اوج قدرت پادشاهی صفویه در زمان کدام پادشاه بود؟

اوج قدرت حکومت صفویه در دوره ی پنجمین پادشاه صفوی یعنی شاه عباس یکم بود. او توانست مناطق از دست رفته را باز پس گیرد و دوباره اوضاع کشور و حکومت را آرام کند. او زمانی که به حکومت رسید غرب و شمال غربی ایران تحت تصرف امپراطوری عثمانی قرار داشت و شمال خراسان هم دست ازبکان بود. مشهد سقوط کرده بود و قسمت هایی از سیستان از دست رفته بود اما شاه عباس یکم صفوی توانست با تدبیر اوضاع را سر و سامان دهد. ازبین رفتن صفویان دلایل زیادی داشت که فساد درباریان، نفوذ زنان و خاجه ها در اداره کشور، تحقیر و خوار انگاشتن مردم و فاصله طبقاتی بین مردم و حکومت برخی از دلایل سقوط حکومت صفویان بود.

مطالب پیشنهاد شده دیگر

زنان شهوتی متولد چه ماهی هستند

لیست 156 ایده برای راه‌ اندازی سایت

سابلیمینال چیست؟

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *