متن و جملاتمتن و جملات سنگین

25 متن استوری برای بدنسازی به انگلیسی و فارسی

متن زیبا و انگیزشی به فارسی و انگلیسی برای استوری بدنسازی را در این مقاله بخوانید.اگر به دنبال متن های خفن و باکلاس برای استوری بدنسازی هستید در ادامه این مقاله می توانید 25 متن استوری برای بدنسازی به انگلیسی و فارسی را بخوانید.

متن خفن برای استوری بدنسازی

If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done

اگر چیزی را می خواهید که هرگز نداشته اید باید کاری را انجام بدهید که هرگز انجام نداده اید.

Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, “I will try again tomorrow

شجاعت همیشه غرش نمی کند. گاهی شجاعت صدای آرامی است که در پایان روز می گوید: “فردا دوباره تلاش خواهم کرد.

A champion is someone who gets up when they can’t

قهرمان کسی است که وقتی نمی تواند بلند شود.

The road to nowhere is paved with excuses

راه ناکجا آباد با بهانه ها هموار شده است

Some people like to live without too much risk. They’re satisfied leading a safe existence. This attitude of caution infiltrates into their goals

بعضی از مردم دوست دارند بدون ریسک زیاد زندگی کنند. آنها از داشتن یک زندگی امن راضی هستند. این نگرش احتیاط در اهداف آنها نفوذ می کند.

Winners Train, Losers Complain

برنده ها ورزش می کنند
بازنده ها بهانه گیری!

I’m not the kind of guy who tries to run between the drops. Sometimes you gotta get a little wet to reach your destination

من از آن دسته آدم هایی نیستم که سعی کنم بین قطره ها بدوم. گاهی اوقات برای رسیدن به مقصد باید کمی خیس شوی

Everybody wants to be a bodybuilder but don’t nobody want to lift heavy ass weights

همه می خواهند بدنساز باشند اما کسی نمی خواهد وزنه های سنگین بلند کند!

Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will

قدرت از ظرفیت جسمانی ناشی نمی شود، بلکه از اراده تسلیم ناپذیر ناشی می شود.

Don’t ever believe you have nothing to lose. There’s always something to be lost when you change something or try something new. Nothing is ever free. Not even experience

هرگز باور نکنید که چیزی برای از دست دادن ندارید. همیشه وقتی چیزی را تغییر می دهید یا چیز جدیدی را امتحان می کنید چیزی برای از دست دادن وجود دارد. هیچ چیز هرگز رایگان نیست. حتی تجربه.

Don’t measure yourself by what you have accomplished, but by what you should have accomplished with your ability.

خودت را با آنچه به دست آورده ای نسنجید، بلکه با آنچه باید با توانایی خود انجام می دادید.

متن باکلاس برای استوری بدنسازی

I never think about losing

من هرگز به باخت فکر نمی کنم.

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength

قدرت از پیروزی به دست نمی آید. مبارزات شما نقاط قوت شما را توسعه می دهد. وقتی سختی ها را پشت سر می گذارید و تصمیم می گیرید تسلیم نشوید، این قدرت است.

Wanting something is not enough. You must hunger for it

خواستن چیزی کافی نیست شما باید تشنه آن باشید.

You can have results or excuses. Not both

شما می توانید نتیجه یا بهانه داشته باشید. نه هر دو را

The worst thing I can be is the same as everybody else

بدترین چیزی که می توانم باشم این است که مثل بقیه باشم.

Everybody wants to be a bodybuilder but don’t nobody want to lift heavy weights

همه می خواهند بدنساز شوند اما هیچ کس نمی خواهد وزنه های سنگین بلند کند!

There are no secrets to success
It is the result of preparation, hard work, and learning form failure

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد؛
این نتیجه آمادگی ، سخت کوشی و در گرفتن از شکست هاست.

Suffer the pain of self-discipline. Or suffer the pain of regret

درد انضباط نفس را تحمل کن. یا از درد پشیمانی رنج ببر

To be a champion, you must act like a champion

“برای قهرمان شدن، باید مانند یک قهرمان رفتار کنید.

The first and greatest victory is to conquer self

اولین و بزرگترین پیروزی تسخیر نفس است.

مطالب مشابه پیشنهاد شده

45 متن درباره کارما (زیبا، کوتاه و انگلیسی) برای بیو و استوری

40 متن زیبا و احساسی درباره لیاقت

50 جمله زیبا و کوتاه درباره اعتماد و توکل به خدا

50 متن و بیو کره ای به همراه معنی

جملات سنگین درباره ضربه خوردن از خانواده و عشق

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *