متن و جملاتمتن و جملات انگیزشی

25 متن استوری عکس خودم به زبان انگلیسی و فارسی

اگر به دنبال یک متن با معنی و زیبا برای استوری هستید در این پست می توانید متن های خاص انگلیسی با ترجمه فارسی آن را مشاهده کنید.گذاشتن یک متن زیبا و با معنی می تواند حس خوبی را به افراد نیز منتقل کند. اگر برای گذاشتن استوری با عکس خودتان به دنبال متن انگلیسی و فارسی هستید در ادامه می توانید 25 متن استوری عکس خودم به زبان انگلیسی و فارسی را بخوانید.

متن زیبا استوری عکس خودم

If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore

اگر مردم شک دارند تا کجا می توانید پیش بروید، آنقدر پیش بروید که دیگر نتوانید صدای آنها را بشنوید.

When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us

وقتی دری از خوشبختی بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود. اما اغلب آنقدر به در بسته نگاه می کنیم که دری را که به روی ما باز شده است نمی بینیم.

Live life, Laugh Loud, Love forever
زندگی کن، بلند بخند، تا ابد عشق بورز

It’s hard to beat a person who never gives up

شکست دادن کسی که هرگز تسلیم نمی شود سخت است.

I never dreamed about success. I worked for it
من هرگز برای موفقیت آرزو نکردم. براش تلاش کردم!

Everyone Has a Story in Life

هر کسی در زندگی یک داستان دارد.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth

باید طوری برقصی که انگار هیچ کس تماشا نمیکنه، جوری دوست داشته باشی که انگار هیچوقت صدمه ای بهت نمیرسه، جوری بخون که انگار کسی گوش نمیده، و جوری زندگی کن که انگار بهشت روی زمینه

Everything you can imagine is real

هر چیزی که بتوانید تصور کنید واقعی است.

Do one thing every day that scares you

هر روز یک چیزی که شمارا می ترساند انجام دهید.

It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then

بازگشت به دیروز فایده ای ندارد، زیرا من در آن زمان آدم دیگری بودم.

Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have all the answers

افراد باهوش از همه چیز و همه کس یاد می گیرند، افراد متوسط از تجربیات خود، افراد احمق از قبل همه پاسخ ها را دارند.

Do what you feel in your heart to be right―for you’ll be criticized anyway

آنچه را که در قلب خود احساس می کنید درست است انجام دهید – زیرا به هر حال مورد انتقاد قرار خواهید گرفت.

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions

خوشبختی چیزی آماده نیست. این ناشی از اعمال خود شماست.

 

متن باکلاس استوری عکس خودم

Whatever you are, be a good one

هر چه که هستی خوب باش.

The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It’s what you’re made of. Not the circumstances

همان آب جوشی که سیب زمینی را نرم می کند، تخم مرغ را سفت می کند. این چیزی است که شما از آن ساخته شده اید. نه شرایط.

If we have the attitude that it’s going to be a great day it usually is

اگر ما این نگرش را داشته باشیم که روز خوبی خواهد بود، معمولاً همینطور است.

Impossible is just an opinion

غیرممکن فقط یک نظر است.

Magic is believing in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen

جادو یعنی ایمان داشتن به خودت. اگر بتوانید آن را انجام دهید، می توانید هر چیزی را انجام دهید.

Great things are done by a series of small things brought together

کارهای بزرگ با یک سری چیزهای کوچک انجام می شود.

It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it

این بار نیست که شما را می شکند، بلکه نحوه حمل آن است.

The hard days are what make you stronger

روزهای سخت آن چیزی است که شما را قوی تر می کند.

You can waste your lives drawing lines. Or you can live your life crossing them

شما می توانید زندگی خود را با کشیدن خطوط تلف کنید. یا می توانید زندگی خود را با عبور از آنها زندگی کنید.

Work hard in silence, let your success be the noise

در سکوت سخت کار کن، بگذار موفقیتت سر و صدا باشد.

مطالب مشابه پیشنهاد شده

25 متن استوری برای بدنسازی به انگلیسی و فارسی

40 متن بیو کره ای برای پروفایل اینستاگرام و تلگرام

متن و جملات سنگین درباره ضربه خوردن از رفیق

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *