متن و جملاتمتن و جملات انگیزشی

35 متن و جمله انگیزشی کوتاه انگلیسی برای تاتو⭐️

اگر به دنبال جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی برای تتو و خالکوبی هستید، این مطلب برای شماست. در این پست 35 متن و جمله انگیزشی کوتاه انگلیسی برای تاتو را آماده کردیم.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی دخترونه برای تاتو

I praise loudly, I blame softly
بلند ستایش می‌کنم، آرام سرزنش می‌کنم

My motto – sans limites
شعار من – بدون محدودیت

I speak two languages, Body and English
من به دو زبان بدن و زبان انگلیسی صحبت می‌کنم

Where there is no struggle, there is no strength
جایی که هیچ مبارزه‌ای وجود نداره، قدرتی هم وجود ندارو

جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی در مورد زندگی برای تاتو

All will pass
این نیز بگذرد

Life goes on
زندگی ادامه داره

Life teaches, Love reveals
زندگی می‌آموزد، عشق آشکار می‌کند

I challenge life
زندگی را به چالش می‌کشم

Life is a challenge, meet it
زندگی چالش است، با آن روبرو شو

Live to win
زندگی کن تا پیروز شوی

جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی در مورد صلح برای تاتو

The heart that loves can save the world
قلبی که دوست دارد می تواند دنیا را نجات دهد

One big world, same heart beat
یک جهان بزرگ، همان ضربان قلب

Our new slogan is together
شعار جدید ما: با هم هستیم

Interdependency follows independence
وابستگی متقابل استقلال را به دنبال دارد

Injustice in the end produces independence
بی عدالتی در نهایت استقلال ایجاد می کند

جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی برای تاتو ورزشکاران

The only way out is through
تنها راه وارد شدن به میدان و انجام دادن است

New and improved
جدید و بهبود یافته

Become what you are
چیزی شو که هستی

Pain is weakness leaving the body
درد ضعفی است که از بدن بیرون می‌آید

Even if you fell down yesterday, stand up today
حتی اگر دیروز زمین خوردی، امروز بلند شو

جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی برای تتو و خالکوبی

The time is now
الان وقتشه

Be just and fear not
عادل باش و نترس

Believe the impossible
غیر ممکن را باور کن

Follow the moon
به دنبال ماه باش

The only easy day was yesterday
تنها روز آسان، دیروز بود

جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی در مورد خشم برای تاتو

Give thy thoughts no tongue
افکارت رو به زبون نیار

He who angers you conquers you
کسی که شما را عصبانی کند، شما را تسخیر می‌کند

Anger manages everything badly
خشم همه چیز را بد مدیریت می کند

Some things are better left unsaid
بعضی چیزها ناگفته بمانند بهتر است

Only a fool fights in a burning house
فقط یک احمق در خانه ای در حال سوختن دعوا می کند

بهترین جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی برای تاتو

Do something you’ve never done
کاری کنید که هرگز انجام نداده اید

You weren’t put on this earth to be ordinary
شما روی این زمین قرار نگرفته اید که عادی باشید

Opportunities multiply as they are seized
فرصت‌ها با استفاده، چند برابر می‌شوند

Seize the day, place no trust in tomorrow
امروزت را غنیمت بشمار ، به فردا اعتماد نکن

Break the rules, stand apart, ignore your head, follow your heart
قوانین را زیر پا بذار، جدا بایست، عقل رو ندیده بگیر و قلبت رو دنبال کن

3.6/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *