متن و جملاتمتن و جملات انگیزشی

40 متن و جمله اسپانیایی برای تاتو با معنی فارسی

اگر به دنبال جملات کوتاه و مفهوی اسپانیایی برای تتو و خالکوبی هستید، در این مطلب 40 متن و جمله اسپانیایی برای تاتو با معنی فارسی را آماده کردیم.

متن اسپانیایی برای تاتو با ترجمه فارسی

Nena de papá
دختر کوچولوی بابا
Daddy’s little girl

Ojos que no ven, corazon que no siente
دور از چشم، دور از ذهن
What you don’t see can’t hurt you

A cada pajarillo agrada su nidillo
هر پرنده لونه خودشو دوست داره
The bird loves her own nest

Aún aprendo
من هنوز یاد می‌گیرم
I am still learning

Que tus labios nunca pronuncien lo que tu corazon no siente
لب‌ها هرگز چیزی را نمی‌گوید که قلب احساس نمی‌کند
Your lips never say what your heart doesn’t feel

جملات کوتاه اسپانیایی برای تاتو پسرونه

A mal nudo, mal cuno
با هر کسی همونجور که رفتار میکنه رفتار کن
Meet roughness with roughness

A grandes males, grandes remedios
با هر کسی همونجور که رفتار میکنه رفتار کن
Fight fire with fire

El que nada debe, nada teme
کسی که چیزی نداره، از چیزی هم نمی‌ترسه
He who owes nothing fears nothing

A quien madruga dios le ayuda
سحرخیز باش تا کامروا باشی
God helps he, who wakes up early

A quien se hace de miel las moscas le comen
آدم موفق بدخواه داره
He who is made of honey will be eaten by flies

جملات کوتاه و جالب اسپانیایی برای تاتو

Disfruta el día hasta que un imbécil te lo arruine
از روزت لذت ببر تا یه عوضی خرابش نکرده
Enjoy the day until a jackass ruins it

Al cuqo no cuques y al ladron no hurtes
روباه حیله‌گر هرگز در نزدیکی گودال خود شکار نمی‌کند
A crafty fox never preys near his den

Las canas ya no se respetan. Se tiñen
موهای سفید نیازی به احترام ندارند. آنها باید رنگ شوند
White hair doesn’t need to be respected. They need to be dyed

Amores, dolores y dineros, No pueden estar secredos
پنهان کردن عشق، دود و سرفه خیلی سخته
Love, smoke and cough are hard to hide

جملات کوتاه و انگیزه بخش اسپانیایی برای تاتو

No hay mal que por bien no venga
هر ابری یک آستر نقره‌ای دارد
Every cloud has a silver lining

Vale mas tarde que nunca
دیر بهتر از هرگز است
Better late than never

A palabras necias, oídos sordos
به سخنان احمقانه مردم توجه نکنید
Take no notice of the stupid things people say

El que la sigue la consigue
اگر بار اول موفق نشدید، دوباره امتحان کنید
If at first you don’t succeed, then try again

جملات کوتاه عاشقانه اسپانیایی برای تاتو

Amor mio te amo
عشق من، دوستت دارم
My love, I love you

Estar contigo es todo lo que pido
با تو بودن، تمتم چیزی است که می‌خواهم
To be with you is all that I ask

Ama y haz lo que quieras
دوست داشته باشید و آنچه می خواهید انجام دهید
Love and do what you want

Te quiero mas que ayer pero menos que mañana
دوستت دارم بیشتر از دیروز اما کمتر از فردا
I love you more that yesterday but less than tomorrow

Te quiero
میخوامت (دوستت دارم)
I want you

Todo es más claro cuando estás enamorado
وقتی عاشق هستید همه چیز واضح‌تر است
Everything is clearer when you’re in love

جملات کوتاه و مفهومی اسپانیایی برای تاتو

Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae
مقداری پول از نگرانی جلوگیری می‌کند. اما پول بسیار، نگرانی را جذب می‌کند
Some money prevents worries; too much, attracts them

Como haci siembra cosechas
با دیگران همانگونه که دوست دارید با شما رفتار کنند رفتار کنید
Treat others as you wish to be treated yourself

La verdad es como el sol. Lo hace ver todo y no se deja mirar
حقیقت مانند خورشید است. همه چیز را قابل مشاهده می‌کند اما هیچ کس نمی‌تواند به آن خیره شود
The truth is like the sun. It makes everything visible but no one can stare at it

Aquel es rico, que está bien con Dios
کسی که خدا را بندگی کند استاد خوبی دارد
He who serves God has a good master

A falta de pan, buenas son tortas
در نبود نان، کیک خوب است
If there’s no bread, cakes will do

جملات کوتاه اسپانیایی در مورد زندگی برای تاتو

La vida es una oportunidad, aprovechala
زندگی فرصتی است، از آن استفاده کن
Life is an opportunity, take it

Que los angeles te muestran el camino
باشد که فرشتگان راه را به تو نشان دهند
May the angels show you the way

A seguro, le llevan preso
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
Better safe than sorry

No hay rosas sin espinas
هر گل سرخ خار دارد
Every rose has it’s thorns

La vida es como un espejo, te sonríe si la miras sonriendo
زندگی مانند آینه است، اگر به آن لبخند بزنید به شما لبخند می‌زند
Life is like a mirror, if you smile at it it will smile back

جملات کوتاه اسپانیایی برای تاتو

Hogar dulce hogar
هیچ جا مثله خونه خود آدم نمیشه
Home sweet home

Es mejor prevenir que lamenter
کار از محکم کاری عیب نمیکنه
It is better to prevent than to lament

Tú eres la niña de mis ojos
رو چشم ما جا داری
You are the apple of my eye

Asme lo que kieras
آنچه می‌خواهی با من انجام بده
Do to me what you want

Qué Asi Sea
بگذار همانطور که هست باشد
Let it be as it is

جملات کوتاه و جالب اسپانیایی برای تاتو

El amor es ciego, hay que usar las manos
عشق کور است، باید از دستان خود استفاده کنید
Love is blind, you have to use your hands

Quien bien ama, tarde se olvida
کسی که واقعا دوست دارد گذر زمان را فراموش می‌کند
He who loves well, forgets the afternoon

Quien bien quiere a Pedro, no hace mal a su perro
مرا دوست داشته باش، سگ مرا دوست داشته باش
Love me, love my dog

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *